OLATHE NORTHWEST vs OLATHE SOUTH Sept 5th 2008 - chavo